FarmX

Ürünler ve Yetenekleri

FarmX size yardım etmek için burada...

İyi bir çiftçi, hayvanlarını ve bitkilerini tanır ve FarmX sistemi uygulanmış olsa bile, ahırlarınızda ve/veya tarlalarınızda dolaşarak ilgilenmeniz gereken diğer hastalıkları ve sorunları aramanız önemlidir. FarmX'i, olamadığınız zamanlarda orada olan, zamanınızı en çok ilgilenmeniz gereken sorunlara odaklamanıza yardımcı olan asistanınız olarak düşünebilirsiniz.

Yüksek hassasiyetin
gücü...

Makineler, analiz yaparken insan öznelliğinden yoksundur. Yorulmazlar, dikkatleri dağılmaz. Bir çiftçi olarak, kararlarınız FarmX tarafından sağlanan daha yüksek hassasiyet, nesnellik ve doğruluktan yararlanacaktır.

Bilinçli antibiyotik kullanımı…

Tedavi önlemleri ve maliyetleri her zaman önemli bir husustur. Daha proaktif hastalık tespiti, daha erken tedavi anlamına gelebilir; bununla birlikte, erken tedavi, bazı hayvanlar kronik durumdayken hastalığın seyrinin sonlarında tedavi edilmesine karşı daha az ilaç kullanımı ve daha iyi sonuçlar anlamına gelebilir.

Saha koşullarında
dayanıklılık….

Ahır ortamı birçok ekipman türü için zorlu olabilir, bu nedenle mühendislerimiz donanım tasarımı aşamasında bunu göz önünde bulundurmuşlardır. Donanım, saha koşullarında dayanıklılık açısından test edilmiştir.

Kolay kurulum ve kullanıcı dostu arayüz

Ürün geliştirme sırasında mühendislerimiz kullanıcı dostu olmaya büyük önem vermektedir. Düzgün çalışıp çalışmadığını belirtmek için renk kullanan, karmaşık olmayan donanıma sahip bir "tak ve çalıştır" sistemler üretir.